MENU LOG IN CART {{currentCart.getItemCount()}}

-  非洲柚木案例分享  -

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

非洲柚木屬於非常穩定的板料,
硬度高、不易長蟲,常有很美的水波紋或山形紋,
色澤為棕褐色帶點溫潤感,是許多客人指定挑選的桌板喔~

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   176*76/80*5.5 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   160*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   170*35*4.5 cm
鐵腳 |  小斜口梯
腳   150*35*40 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   150*73/77*5.6 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳   140*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   125*30*4.5 cm
鐵腳 |  小
方口鐵腳   110*28*40 cm 

餐椅 |  Z字餐椅


桌板 |  非洲柚木一枚板   249*87*7 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳 - 
加中支撐  220*70*67 cm  
/

餐椅 |  Z字餐椅


桌板 |  非洲柚木一枚板   175*78*6 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳
   160*70*70 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   210*90*7.5 cm 
鐵腳 |  Z型鐵腳
   150*50*68 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   181*85*5.4 cm 
鐵腳 |  牛角鐵腳   160*70*70 cm 
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   180*35*4.5 cm
鐵腳 |  小
斜口梯腳   160*35*40 cm 

餐椅 |  舒適餐椅 - 有扶手


桌板 |  非洲柚木一枚板   180*80/82*5.5 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   160*70*70 cm  
/
椅凳 |  斑馬木一枚板   150*33*4.5 cm
鐵腳 |  小斜口梯
腳   130*35*40 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   208*86/91*5 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳
   180*70*70 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   200*81/87*5.5 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳   180*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   190*35*4.5 cm
鐵腳 |  小方口鐵
腳   170*32*40 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   169*68/79*4.8 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳
   150*55*70 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   300*110/99*9 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳 - 加中支撐   260*90*66 cm 
/
椅凳 |  斑馬木一枚板   150*35*4.5 cm
鐵腳 |  小斜口梯
腳   130*35*40 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   176*73*6.4 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳 - 無下橫槓
   160*60*61 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   196*88*6 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳
  180*70*69 cm  
/

餐椅 |  方林實木餐椅


桌板 |  非洲柚木一枚板   198*89/90*7.5 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳   190*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   178*35*4.5 cm
鐵腳 |  小
方口鐵腳   170*32*40 cm 

小凳 |  非洲柚木一枚板   35*35*4.5 cm
鐵腳 |  小方口鐵腳   30*30*40 cm


桌板 |  非洲柚木一枚板   180*87*5.8 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   160*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   180*32*5 cm
鐵腳 |  小斜口梯
腳   160*35*40 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   216*95/98*6.5 cm 
鐵腳 |  IL型鐵腳
   130*50*69 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   176*88/86*6 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳    160*70*70 cm 
/
椅凳 | 
非洲柚木一枚板   150*35*5 cm
鐵腳 |  小斜口梯
腳   130*35*40 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   360*100*9 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳 - 
加中支撐   300*80*66 cm 


桌板 |  非洲柚木一枚板   210*89/92*5.6 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   190*70*70 cm 
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   180*34*4.5 cm
鐵腳 |  小
斜口梯腳   160*35*40 cm 

餐椅 |  舒適餐椅 - 無扶手


桌板 |  非洲柚木一枚板   180*90/95*5.5 cm 
鐵腳 |  T字鐵腳    35*60*70 cm / 1對
/

椅凳 |  桃花心木一枚板   160*38/40*4.5 cm
鐵腳 |  小方口鐵腳   140*36*40 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   176*88/92*5.8 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   160*70*70 cm 
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   180*35*4.5 cm
鐵腳 |  小
斜口梯腳   160*35*40 cm 

小凳 |  非洲柚木一枚板   88*36*5.8 cm
鐵腳 |  小方口鐵腳   70*32*40 cm


桌板 |  非洲柚木一枚板   126*60/62*5.8 cm 
鐵腳 |  方口鐵腳
   100*50*69 cm 

 


桌板 |  非洲柚木一枚板   180*92/94*6 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   160*70*70 cm  
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   180*36*5 cm
鐵腳 |  小
方口鐵腳   170*35*40 cm 

小凳 |  非洲柚木一枚板   38*38*5 cm
鐵腳 |  小方口鐵腳   36*36*40 cm


桌板 |  非洲柚木一枚板   200*90/92*6 cm 
鐵腳 |  斜口梯型腳   180*70*70 cm 
/
椅凳 |  非洲柚木一枚板   196*35/38*6 cm
鐵腳 |  小
斜口梯腳   180*35*40 cm 

小凳 |  非洲柚木一枚板   92*38/40*6 cm
鐵腳 |  小方口鐵腳   80*35*40 cm